I nadále je možné žádat o příspěvek v rámci opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací, a to za splnění níže uvedených podmínek. Žádat je možné vždy do 15. dne v měsíci a příspěvek bude poskytnut od měsíce následujícího.

Základními opatřeními jsou:

 • prominutí úplaty za stravování – formulář č. 1
 • prominutí úplaty za školní družinu – formulář č. 1
 • podpora z Fondu solidarity (jednorázový příspěvek na školní pobytové akce apod.) – formulář č. 2

Prominutí úplaty platí do 30.6 2023Podmínkou pro nárok je trvalé bydliště dítěte na území hl. m. Praha, a dále splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

 • pobírání příspěvku či doplatku na bydlení
 • pobírání okamžité dávky v hmotné nouzi
 • pobírání přídavku na dítě
 • pobírání dávek pěstounské péče
 • exekuce/insolvence
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200,- Kč/osobu/den, u samostatně žijících osob méně než 300,- Kč/osobu/den (do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí).

O příspěvek lze žádat pouze na předepsaném formuláři, jehož součástí je čestné prohlášení. Žádost je možné podat osobně v ředitelně školy, a to v:

 • úterý, čtvrtek a pátek od 7.15 do 8.00
 • pondělí 13.00 – 15.00
 • v jiné dny/hodiny po předchozí telefonické domluvě

Žádost lze také podat prostřednictvím datové schránky.

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze