Vážení rodiče,

dle aktuálního sdělení zřizovatele bude Opatření na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací pokračovat i nadále, tedy od ledna do června 2024 při splnění níže uvedených podmínek.  Ti, kteří žádali v období od září do prosince 2023, znovu žádat nemusí. Pouze v případě, že by již nechtěli pokračovat, prosíme o info.

V případě nových žádostí čtěte následující informace:

Žádat je možné vždy do 25. dne v měsíci a příspěvek bude poskytnut od měsíce následujícího. O příspěvek lze žádat pouze na předepsaném formuláři, jehož součástí je čestné prohlášení. Žádost je možné podat osobně v ředitelně školy:

 • úterý, středa, čtvrtek od 7.15 do 8.00
 • pondělí 13.00 – 15.00
 • v jiné dny/hodiny po předchozí telefonické domluvě

Žádost lze také podat prostřednictvím datové schránky.

Základními opatřeními jsou:

 • prominutí úplaty za stravování – formulář č. 1
 • prominutí úplaty za školní družinu – formulář č. 1 (stejný formulář)
 • podpora z Fondu solidarity (jednorázový příspěvek na školní pobytové akce apod.) – formulář č. 2

Prominutí úplaty platí do 30. 6. 2024Podmínkou pro nárok je trvalé bydliště dítěte na území hl. m. Praha, a dále splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

 • pobírání příspěvku či doplatku na bydlení
 • pobírání okamžité dávky v hmotné nouzi
 • pobírání přídavku na dítě
 • pobírání dávek pěstounské péče
 • exekuce/insolvence
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200,- Kč/osobu/den, u samostatně žijících osob méně než 300,- Kč/osobu/den (do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí).

Formulář č. 1 – Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro rok 2023-2024

Formulář č. 2 – Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro rok 2023-2024PDF