V termínech 10. a 17. 1. proběhly dobrovolné cvičné přijímací zkoušky, kde si děti opět vyzkoušely přijímací zkoušky na nečisto. Mnozí přitom dosáhli zase o něco lepších výsledků než v minulých cvičných testech.

Do přijímacích zkoušek plánujeme ještě cca 2 až 3 cvičné testy.