Organizační pokyny

 • v úterý 5. 9. 2023 končí vyučování v 11:40 hod.
 • od středy 6.9.2023 končí vyučování každý den ve 12:35
 • děti mají šatny na 2.stupni, používají výhradně vchod pro 2.stupeň, tedy vchod C!
 • od tohoto školního roku nebudou mít žáci papírovou žákovskou knížku, veškerá komunikace (známky, omluvenky, …) bude probíhat přes elektronický systém Bakaláři. Informace k systému předám na úvodní třídní schůzce, která bude 7.9. 2023 v 17 hodin!

 

Pomůcky a potřeby pro tento školní rok

TV

 • vhodná sportovní obuv se světlou podrážkou, cvičební úbor

VV

 • kufřík
 • vodové barvy + temperové barvy (ředitelné vodou, pozor, ne olejové!)
 • suché pastely + voskovky
 • štětce (kulaté i ploché, různé velikosti, ideálně koupit celou sadu)
 • černá tuš
 • černý fix tenký
 • 10 ks špejlí
 • kelímek na vodu
 • igelit (ne noviny)
 • modelovací podložka + modelína
 • tuhé lepidlo v tyčince
 • nůžky s kulatou špičkou
 • zástěra nebo staré tričko + hadr na utírání

M – geometrie

 • trojúhelník s ryskou
 • pravítko (alespoň 20 cm)
 • kružítko
 • ořezanou tvrdou tužku č.3 (lze i mikrotužku)
 • linkovaná podložka do sešitu

Ostatní

 • kuchyňské utěrky (2 role)

Papírové kapesníky si děti budou nosit samy dle potřeby.

 

Další pokyny

 • učebnice, pracovní sešity a sešity musí být obaleny!