Den Země je svátek, jehož cílem je připomínat, že bychom měli o své životní prostředí pečovat, a to nejen 22. dubna. Také z tohoto důvodu se od roku 2010 pravidelně u metra Rajská Zahrada konají oslavy tohoto svátku, na kterých se každoročně podílí naše škola.
Nosnými tématy pro letošní rok byla udržitelnost a recyklace. K tomuto tématu jsme zaměřili všechny soutěže a poznávací aktivity. Pomůcky k nim si tradičně vyrábíme z odpadních materiálů. Názvy stanovišť i samotné soutěže, například: „Ukliď po svém pejskovi“, „Vyčisti rybník“, „Víš, co jíš?“, „Příroda v ohrožení“ a další, dokázaly návštěvníky nadchnout k maximálním výkonům. Také v tvořivé dílně si mohli účastníci podle jednoduchého návodu vyrobit z odpadní lepenky dárkové taštičky, nebo zábavná zvířátka. I když nám počasí opět příliš nepřálo a řada rekvizit byla odnášena větrem, svých úkolů se žáci zhostili se ctí.