Žáci 9. ročníku se dne 18. 10. 2023 zúčastnili Jarmarku řemesel a služeb na střední škole SOŠ – COP a G, Praha 9.

Vyzkoušeli si různá řemesla a plnili úkoly s tím spojené. Účast jim může pomoci v rozhodování, na který učební obor nebo střední školu s maturitou se přihlásit.