Ve středu 1. prosince 2021 od 17 hodin proběhlo ve škole ve spolupráci s organizací InBáze komunitně osvětové setkání. Paní Dinara Akhmetova, lektorka komunitního centra pro migranty a českou veřejnost představila, co může toto centrum nabídnout, věnovali jsme se porovnání vzdělávacího systému v České republice a Rusku, a dále začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do majoritní společnosti. Hovořili jsme také o jednotlivých typech středních škol a přípravě žáků s odlišným mateřským jazykem na tyto školy. Na závěr krátké diskuze byly odpovězeny dotazy rodičů.