Ve čtvrtek 11. dubna 2024 bylo v konferenčním sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy živo. Zaplnil se žáky základních a středních škol z České republiky, kteří zde na 16. celostátní ekologické konferenci prezentovali výsledky školních ekologických projektů.
Na konferenci bylo představeno celkem 10 projektů věnovaných otázkám životního prostředí. Z pražských škol byla naše škola zastoupena jako jediná. Tým naší školy s badatelským projektem „Město do kapsy – mikroklima okolí školy“ v celostátní konkurenci obstál se ctí.

Každý z účastníků obdržel takovýto diplom.