Naše škola obhájila titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně pro období 2024-2026. Titul propůjčuje Klub ekologické výchovy Praha spolu s Českou komisí pro UNESCO školám, které svou aktivitou a přístupem k životnímu prostředí naplňují v praxi principy udržitelného rozvoje. Tento titul naše škola obhajuje od roku 2006. V letošním roce bylo oceněno celkem 18 základních a středních škol z celé České republiky. Získání titulu je oceněním práce zaměstnanců i žáků školy.