V pátek 22. 3. a v pondělí 25. 3. absolvovali žáci 9. ročníku obhajoby svých závěrečných prací na jimi zvolené téma, na nichž pracovali v 1. pololetí. Většina žáků se k obhajobě své práce postavila velmi zodpovědně a mnoho vystoupení bylo na velice dobré úrovni.