V rámci povinných aktivit projektu ZŠ Gen. Janouška 49 jsme zorganizovali dvě setkání s rodiči, jejichž cílem bylo rozvíjet vzájemnou komunikaci a sdílet zkušenosti. Rodiče byli seznámeni s aktivitami projektů. Tato setkání také podpořila vytvoření prostoru pro diskuzi v oblasti přístupu školy k zásadním tématům.  Obou setkání se zúčastnila Mgr. Dominika Dofková, psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9, a dále speciální pedagožka Mgr. Renáta Kašičková, dlouholetá členka školního poradenského pracoviště naší školy.

Ve středu 23. března proběhlo setkání s rodiči budoucích prvňáčků, kdy došlo také na informace ohledně připravenosti dětí na školu a organizaci zápisu. Ve čtvrtek 21. dubna bylo setkání určeno rodičům současných žáků, kde jsme mimo jiné hovořili o spolupráci se školními odborníky a s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny a o možnostech podpory žáků v rámci inkluze.

V obou případech byla hojná účast a věříme, že setkání byla pro všechny zúčastněné smysluplná a přínosná.