Připomínáme, že v souladu s provozním řádem ŠJ, lze poslední dva dny školního roku ( ČT 29.6.a PÁ 30.6.) odhlásit nejpozději ve středu do 14 hodin. 

Pozdější odhlášky již nejsou možné. Výjimkou je nemoc žáka a jeho řádně omluvená absence ve škole. Pak lze oběd odhlásit do 8.00 hod. odhlašovaného dne, pouze telefonicky tel.: 281912162 příp. e-mail: duskova@zsgenjanouska.cz.  Děkujeme za pochopení.

 Úprava výdeje obědů:

Pá 23.6. –  čt 29.6.       11:40- 13:30

Pá  30.6.                       10:30-12:00