Připomínáme, že v souladu s provozním řádem ŠJ, lze poslední dva dny školního roku (st 29.6. a čt 30.6.)  odhlásit nejpozději v út 28.6. do 14 hodin.

Pozdější odhlášky již nejsou možné. Výjimkou je nemoc žáka a jeho řádně omluvená absence ve škole. Pak lze oběd odhlásit do 8,00 hod. odhlašovaného dne, pouze telefonicky tel.: 281 912 162 příp. e-mail: duskova@zsgenjanouska.cz.

Děkujeme za pochopení.

Úprava výdeje obědů:

Po 27.6. – st 29.6.             11,40 – 13,30

Čt 30.6.                                10,30 – 12,00