8:00 – 8:45 – rozdávání vysvědčení

10:30 – 12:00 – výdej obědů

6:30 – 15:00 – provoz školní družiny