Hodina VV se dětem moc líbila. Všichni pracovali se zájmem a nadšením.