Ve středu 27. 3. a 3. 4. proběhly poslední dobrovolné přijímačky nanečisto. Žáci 9. ročníku tak měli ještě jednou možnost vyzkoušet si cvičný test za podobných podmínek jako u oficiálních přijímacích zkoušek.

Od června minulého šk. roku, kdy proběhly první cvičné testy, doteď se uskutečnilo celkem 6 cvičných testů z českého jazyka a 8 testů z matematiky. U mnoha žáků tak byl zjevný velmi hezký výsledkový posun.

Doufáme, že tato možnost dětem pomohla, a všem deváťákům přejeme k přijímacím zkouškám mnoho štěstí.