Škola byla do projektu zapojena od 1.9. 2016 do 31.8. 2019. Zapojením získala finanční prostředky na personální pozice speciálního pedagoga, školního psychologa, koordinátora inkluze a školního asistenta. Díky projektu jsme mohli rozšířit vybavení Školního poradenského pracoviště a pedagogický sbor prošel celou řadu seminářů na téma společného vzdělávání. Pracovníci ŠPP poskytli odbornou péči mnoha žákům s doporučením poradenského zařízení, ale také žákům bez doporučení. Účast v projektu byla pro školu velmi přínosná.