V pátek 6. května se to v areálu školy lidmi jen hemžilo. Tentokrát to ale nebyli dělníci, jak bylo poslední dobou běžné, ale konečně zase žáci naší školy. V areálu totiž proběhl projektový den jako povinná aktivita v rámci OP VVV (Šablony III). Projektový den s environmentálním zaměřením byl určen žákům a vyučujícím 1. – 3. ročníku a byl naplánován a realizován za pomoci starších žáků 2. stupně, paní učitelky Jiříkové – koordinátorky EVVO a deseti dalších odborníků. Pro děti bylo připraveno 13 stanovišť, na kterých si mohly prakticky vyzkoušet své znalosti o přírodě (stromy, houby, zvířata), o zdravém životním stylu, o třídění odpadů nebo dovednosti poskytování první pomoci. Během dopoledne se jednotlivé třídy prostřídaly na všech stanovištích a zbývající čas vyplnily sportem na hřišti. Celá akce se velmi zdařila. Vážíme si toho, že se dětem věnovali odborníci z řad vysokoškolských profesorů a další lektoři. Ale vyzdvihnout je třeba také to, jak se starší žáci věnovali těm mladším., jak s nimi komunikovali a s jakým zápalem jim zprostředkovávali znalosti z hodin přírodopisu a z předešlých akcí. Takže řečeno na závěr: „Tohle má smysl“.