Dne 30. 4. 2024 proběhlo losování o přijetí do 1. ročníku. Losovali se uchazeči splňující 3. kritérium. Protokol o losování je zveřejněn zde.

Protokol o losování