Jako každý rok jsme vyčistili ptačí budky, které máme pro naše opeřené kamarády ve školní zahradě. Budky vyrobili žáci v roce 2013 a od té doby jsou pravidelně osidlovány špačky a modřinkami. V naší školní zahradě a v bezprostředním okolí školy můžete pozorovat velké množství zástupců ptačí říše, patří mezi ně budníček menší, červenka obecná, drozd kvíčala, drozd zpěvný, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, kalous ušatý, kavka obecná, mlynařík dlouhoocasý, pěnkava obecná, poštolka obecná , rehek domácí , rorýs obecný, sojka obecná , stehlík obecný , strakapoud velký, sýkora koňadra, sýkora modřinka, špaček obecný, vrabec polní, zvonek zelený, žluna zelená.

Výroba budek v roce 2013

Výroba budek v roce 2013

Takto vypadá obsah budky. Čištění v roce 2016

Čištění v roce 2016

Jaro 2023. Za deset let stromy povyrostly q dostat se k budce se stává čím dál obtížnější.

Čištění a kontroly budek se ujali žáci 9. ročníku.

Podle obsahu budek jsme usoudili, že nejčastějšími obyvateli budek jsou špačci a sýkory modřinky.

…podívejte se na tu důmyslnou stavbu

 

Znáte naše opeřené návštěvníky školní zahrady a okolí školy?

Budníček menší

Červenka obecná

Drozd zpěvný

Hrdlička obecná

Holub hřivnáč

Sýkora koňadra

Špaček obecný

Špaček obecný

Stehlík obecný

Kos černý – samec

Vrabec polní

Drozd kvíčala – hejna k nám na sídliště pravidelně přilétají v zimě. Vyhledávají plody stromů, například jeřabiny, hloh, ptačí zob, šípky nebo jalovec. Mají rády také jablka, která klovou na stromech i na zemi. Kvíčaly se pohybují v menších, stále přelétajících hejnech a zdržují se na vrcholcích stromů.

Mlynařík dlouhoocasý

Sýkora modřinka

Sýkora modřinka

Pěnkava obecná – samec

Pěnkava obecná – samice

Poštolka obecný

Rehek zahradní

Rorýs obecný

Rorýs obecný – tělo rorýse je dokonale přizpůsobeno životu ve vzduchu. Má skvěle aerodynamický tvar, křídla jsou úzká a dlouhá s nápadně prodlouženou poslední částí. Oproti ostatním ptákům jsou rorýsí letky (pera na křídlech) o dost tvrdší. Ty jim spolu s téměř neunavitelnými létacími svaly umožňují vydržet bez problémů neustálé mávání křídly.

Sojka obecná

Straka obecná

Strakapoud velký

Strnad obecný

Zvonek zelený – byl vyhlášen ptákem roku 2022

Žluna zelená

Kavka obecná

Kalous ušatý