Vážení rodiče,

v letošním roce můžete pro zápis využít online rezervaci jednoduše kliknutím na níže uvedené logo.  Rezervační systém bude otevřen od úterý 21. 3. do úterý 4. 4. 2023.

V prvním kroku vyplníte  základní osobní a kontaktní údaje dítěte a zákonného zástupce. Po potvrzení těchto údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním si vyberete konkrétní čas. Dále si můžete (ale nemusíte) stáhnout žádost o přijetí a přinést k zápisu již vyplněnou. Po ukončení registrace vám přijde e-mailem potvrzení, kde bude kromě jiných informací uvedeno také registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě figurovat při zveřejnění výsledků zápisu.

V případě, že se nechcete nebo nestihnete registrovat online, nebo již nebude volné místo, nic se neděje. K zápisu můžete ten den přijít kdykoliv v době od 13.00 do 17.30, vždy se vám budeme věnovat.  I v tomto případě je možné si žádost předem stáhnout z našich stránek – sekce Pro budoucí žáky.

Zákonní zástupci, kteří budou v době zápisu již  pevně rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, se neregistrují. Přicházejí v době od 13.00 do 17.30 do zasedací místnosti, kde se jim budou věnovat pracovníci našeho školního poradenského pracoviště.

V každém případě s sebou nezapomeňte :

  • občanský průkaz zákonného zástupce/cizinci pas
  • rodný list dítěte
  • potvrzení o bydlišti, pokud není uvedeno v OP
  • rozhodnutí o odkladu, pokud bylo uděleno na jiné škole
  • případně další dokumenty, např. soudní rozhodnutí nebo doporučení školského poradenského zařízení

Těšíme se na vás.

Mgr. Jaroslava Budilová, ředitelka školy