V příloze najdete rozdělení žáků do tříd. Je nutné, abyste znali registrační číslo (obdrželi jste u zápisu do 1.třídy).
Rozdělení tříd tabulka čísla