Přání vidět na vlastní oči živého rysa se splnilo 40 šesťákům, kteří se 24. dubna 2019  zúčastnili besedy s Martinem Tomášem a rysem RÝŠou v Komunitním centru Kardašovská. Ochránce rysů Martin Tomáš seznámil účastníky s aktuálním stavem populace rysů v České republice a v Evropě, přiblížil zábavnou formou jejich život, rozmnožování, ochranu a komplikace s jejich ochranou. I když měl rys RÝŠa spavou náladu, ze které se nenechal vyvést, beseda byla velmi zajímavá a poučná a za možnost poznat toto zvíře z blízka děkujeme.