V příloze naleznete seznam registračních čísel přijatých žáků a po rozkliknutí listu 2 i seznam registračních čísel žáků s vyřízeným odkladem pro školní rok 2023/2024.
Seznam-přijetí-ve-škol.-roce-2023-24