Vážení rodiče,

97 % zaměstnanců naší školy se rozhodlo v pondělí 27. 11. připojit ke stávce. Z tohoto důvodu bude zcela přerušen provoz školy včetně školní družiny a školní jídelny.

Důvody stávky: zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání

Nedostatek finančních prostředků by způsobil:

  • snižování počtu nepedagogických pracovníků (kuchařky, uklízečky, školníci, hospodářky) – požadujeme úpravu platových tabulek pro tyto zaměstnance
  • omezení dělení tříd na skupiny
  • zvyšování počtu žáků ve třídách
  • ztížené vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • omezení finančních prostředků na učebnice a vzdělávací pomůcky
  • likvidaci malotřídních škol

Členové stávkového výboru:

Bc. Lucie Dušková

Mgr. Dana Hortová

Mgr. Jitka Všetíčková