Vážení rodiče,

ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří přispěli svými výrobky naší třídě. Děti se snažily letos pracovat téměř samostatně a výsledné výrobky byly moc pěkné. Skoro všechno „zboží“ se prodalo. Poděkování také patří sedmi prodavačům, kteří se chovali profesionálně.