Součástí výuky prvouky je i poznávání významných míst našeho města. Pouť za známými místy Prahy jsme započali na vrchu Vítkov. Naše vycházka vedla tunelem, který spojuje čtvrť Karlín se Žižkovem a pokračovali do kopce na vrch Vítkov. Zde se děti pokochaly nádhernými výhledy na Prahu, spatřily známé pražské stavby. Na Vítkově jsme si prohlédli sochu Jana Žižky a popovídali o historii tohoto místa. Již nyní plánujeme další vycházku za poznáváním.