Ve dnech 13. a 14. května proběhly volby do školské rady. Děkujeme všem, kteří se voleb účastnili, ať už jako voliči, nebo jako kandidáti.

Zvláštní poděkování patří dosavadním členům školské rady za vynikající spolupráci, a těšíme se na další s nově zvolenými členy, kterými se stali:

Za rodiče:

  • Ivana Kosťová
  • doc. Ing. Miloslav Zouhar

Za pedagogy:

  • Mgr. Kateřina Pechmanová
  • Bc. Iveta Baumruková

Podrobné výsledky voleb – viz příloha.

Výsledky voleb