V měsíci dubnu měli návštěvníci Komunitního centra Kardašovská na Lehovci možnost shlédnout výstavu žáků II. stupně naší školy „Příroda v ohrožení“.  I když se jedná o přírodovědný projekt, úroveň výtvarných prací ukazuje na schopnosti  žáků propojit odborné vědomosti s výtvarnými dovednostmi.

Hlavním cílem projektu je zajímavou formou přiblížit spolužákům i veřejnosti některé kriticky ohrožené druhy živočichů, upozornit na hlavní hrozby a příčiny úbytku i vymírání vybraných druhů a také se zamyslet nad cestami řešení.