V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, která vstoupila v platnost dne 16. 12. 2019, je škola připravena přijímat oznámení o možném protiprávním jednání nebo zneužití práva. Oznámení lze podat prostřednictvím kontaktní osoby, kterou je Mgr. Monika Bílková. tel: 774 355 361, whistleblowing@zsgenjanouska.cz.

Oznámení lze podat také prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, kde jsou k dispozici i bližší informace týkající se dalšího vyřizování podaného oznámení.