Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání bude zveřejněn ve středu 10. 5. na stránkách školy a zároveň bude vyvěšen na vstupních dveřích do budovy školy.

Rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravného ročníku je možné vyzvednout si v ředitelně školy ve středu 10. 5. od 14.00 do 17.00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou doporučeně s dodejkou.