Níže jsou ke stažení pokyny pro zpracování závěrečné práce žáků 9. ročníku včetně pravidel hodnocení a také vzor titulní strany.

Pokyny ke zpracování práce a její hodnocení

Vzor titulní strany