Záznam o schválení výroční zprávy za rok 2022-2023