Vážení rodiče,

dne 29.10. 2020 vešlo v účinnost opatření MŠMT, kterým se funkční období stávajících členů školské rady prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.  Z toho plyne, že současným členům nekončí funkční období v prosinci 2020 a volby se tak uskuteční později, nikoliv 7.12. 2020. O termínu voleb vás budeme informovat.

Způsob zasílání přihlášek kandidátů zůstává stejný (mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou, poštou, vhozením do poštovní schránky nebo osobním předáním), konečný termín pro zaslání se však posouvá na pondělí 30.11. 2020.