Vážení rodiče,

upozorňujeme na změnu našich tzv. „spádových ulic“ , kterými od 1. dubna 2024 jsou:

Anderleho                                       Jíchova

Bergmanova                                   Mrázkova

Cukrova                                           Půdova

Dobrovolného                                Rudolfa Holeky

Doležalova                                      Smikova

Dygrýnova                                      Šebelova

Generála Janouška                       Šromova

Himrova                                          Truhlářova

Hubáčkova                                     Vašátkova

Ulice Arnošta Valenty, Breitcetlova, Hlaďova, Irvingova, Kostrbova, Marešova, Šedova a nám. Plk. Vlčka patří nově na ZŠ Vybíralova.

Mgr. Budilová