V prosinci 2019 byl ukončen projekt Podpora integrace cizinců  a od ledna 2020 jsme vstoupili do projektu v rámci OPP – pól růstu. V rámci tohoto projektu nabízíme žákům cizincům kromě doučování také intenzivní kurz českého jazyka.

Publicita projektu