Vážení rodiče,

ačkoliv jsme se snažili udržet ceny stravného ve stávající výši, poměrně výrazné zvýšení cen za potraviny, energie i pohonné hmoty nás donutilo upravit stravné s platností od 1. 5. 2022 takto:

6 – 10 let            32,-Kč / oběd  

11 – 14 let           35,-Kč / oběd  

15 let a více        38,-Kč / oběd 

1/ Platba inkasem z účtu

Pokud máte nastavený limit, zvyšte si jej od 15. 4. 2022 tak, aby platba byla umožněna (budeme inkasovat 20 . 4. zvýšenou částku na květen). Doporučujeme zvýšit limit všem strávníkům na 1000,-Kč/ 1 strávník. Účinnost ponechte na dobu neomezenou, periodicita 1x v měsíci.

2/ Platba trvalým (jednorázovým) příkazem z vašeho účtu, příp. složenkou

Zkontrolujte si stav konta na www.strava.cz, dle výše přeplatku si příkaz upravte.

Pokud přeplatky nemáte, zvyšte výši příkazu tak, aby již v dubnu odešla z vašich účtů vyšší platba na květnové obědy. Částka na celý květen musí být na účtu ŠJ do 25. 4.!

Počítejte vždy s max. počtem 22 dnů:

6-10 let / 704,-Kč                   11-14 let / 770,-Kč     15 let a více / 836,-Kč

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Budilová