Ve středu 13. 12. měly děti možnost poslechnout si jeden z nejúspěšnějších dětských pěveckých souborů – Kühnův dětský sbor.

Nejdříve Kühňata zazpívala 4 koledy, tu pátou (Pásli ovce Valaši)  zpívali všichni na jevišti i v hledišti. Poté děti ze sboru zahrály a zazpívaly Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby ve zkrácené úpravě pro malé děti, takzvanou Malou Rybovku. Úžasné a velmi kvalitní vystoupení se dětem (i paní učitelce) moc líbilo!