Ve čtvrtek 7. 12. 23 se třídy 2.A a 2. C vydaly na exkurzi HZS v Holešovicích. Žáci si prohlédli prostory budovy, seznámili se s vybavením vozů, vyzkoušeli si dýchání s kyslíkovou maskou. Mohli se posadit do hasičského vozu. Asi největším zážitkem bylo poplachové hlášení a výjezd vozidel. Všichni obdivovali sesun hasičů po tyčích. Dále si žáci prohlédli zázemí hasičů, kteří mají službu.

Všem se tato akce líbila a  provázejícím hasičům patří velké poděkování.