V souvislosti s výukou němčiny se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili zájezdu do Norimberku. Společně jsme si prohlédli město a navštívili jsme Norimberské adventní trhy. Počasí nám sice příliš nepřálo, i tak jsme si ale zájezd užili.