Přírodověda a výtvarná výchova spolu s poslechem pohádkového příběhu Kouzelná flétna od W. A. Mozarta.