4. B podnikla výpravu na Pražský hrad, kde bádala nad otázkami, které souvisely s minulostí. Průzkum si všichni náramně užívali. Celým pořadem nás provázela skvělá průvodkyně.  Vrcholem pátrání byla Zlatá bula sicilská z roku 1212, která poprvé v historii českých zemí zaručila tehdejšímu králi Přemyslu Otakarovi I. dědičný královský titul a potvrdila rovněž nedělitelnost, celistvost a suverenitu Českého království. Zamířili jsme i na Pražskou věž, neboli Mihulku, která v 16.století sloužila jako hladomorna, za vlády Rudolfa II. zde byla alchymistická dílna, později sloužila jako  byl sklad střelného prachu. Nyní jsme tu zastihli stálou expozici Od knížecí družiny k Hradní stráži prezidenta, mapující vojenské jednotky na Hradě od počátku české státnosti do současnosti.