Žáky 4. ročníku aktivita s načítáním QR kódů bavila. Pracovali ve skupině. Každému žákovi se podařilo naskenovat alespoň jeden QR kód. Protože byly některé kódy stejné, bylo i úkolem najít různé QR kódy, na všechny se tak se skenováním dostalo. Někteří žáci měli na začátku problémy s načtením QR kódu, a tak si museli stáhnout novější čtečku. Ohledně stahování čtečky si radili nejen v rámci své skupiny, ale i mezi skupinami. Všichni spíše spolupracovali, nikdo aktivitu nebral jako soutěž. Žáci se pohybovali v klidu, radili se. Někteří žáci raději použili svůj mobil při skenování, protože nebylo třeba připojení k internetu a práce s mobilem byla pro ně bližší. Při sestavování celého textu bylo nutné si jednotlivé části důkladně přečíst, pochopit, vyhledat klíčová slova, na základě kterých bylo možné sestavit souvislý text.

Výsledné práce někteří zapisovali, jiní si je psali do poznámek v mobilu. V závěru hodiny přečetla každá skupina část nasbírané informace. Ostatní museli dávat pozor, aby věděli, kde předešlá skupina skončila. Cíl hodiny byl splněn.