Žáci si připomněli Foglarovy Rychlé šípy. Setkali se s tajemným tleskačem a snažili se o zvolení být Velkým Vontem. Nejvíce asi zaujal Širokko. byl neskutečně pohyblivý, rychlý a pružný. Jeho běh ve výši 2 metrů po lešení a po lávkách byl jedním z velkých zážitků. Když jej po jevišti a hledišti honili Rychlé šípy a Vontové, nemuseli věru předvádět, že jej nemohou dohonit. Širokko byl prostě výtečný. Žáci byli z divadelního představení nadšeni.