V úterý 12. 3. a ve středu 13. 3. žáci 9. ročníku navštívili Českou národní banku a její expozici Lidé a peníze. Po shlédnutí krátkého videa o historii a funkcích ČNB následovala komentovaná prohlídka. Během té se dozvěděli zajímavé informace o trezoru ČNB, historii peněz a také o tom, jak funguje pronájem bezpečnostních schránek v bankách. Někteří si také mohli pomocí laseru ověřit pravost vlastních bankovek. Velmi zajímavá byla pro většinu také možnost zkusit zvednout zlatou cihlu o váze 12,5 kg.

Všichni byli velmi šikovní a v průběhu prohlídky i na jejím konci v rámci znalostního kvízu dokázali odpovědět na všechny otázky paní průvodkyně.