Vážení rodiče,

v letošním roce můžete pro zápis využít online rezervaci jednoduše kliknutím na níže uvedené logo.  Rezervační systém bude otevřen od úterý 19. 3. (00:01) do úterý 2. 4. (23:59) 2024.

V prvním kroku vyplníte  základní osobní a kontaktní údaje dítěte a zákonného zástupce. Po potvrzení těchto údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním si vyberete konkrétní čas. Dále si můžete (ale nemusíte) stáhnout žádost o přijetí a přinést k zápisu již vyplněnou. Po ukončení registrace vám přijde e-mailem potvrzení, kde bude kromě jiných informací uvedeno také registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě figurovat při zveřejnění výsledků zápisu.

V případě, že se nechcete nebo nestihnete registrovat online, nebo již nebude volné místo, nic se neděje. K zápisu můžete ten den přijít kdykoliv v době od 13.00 do 17.30, vždy se vám budeme věnovat.  I v tomto případě je možné si žádost předem stáhnout z našich stránek – sekce Pro budoucí žáky.

Zákonní zástupci, kteří budou v době zápisu již  pevně rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, se neregistrují. Přicházejí v době od 13.00 do 17.30 do zasedací místnosti, kde se jim budou věnovat pracovníci našeho školního poradenského pracoviště.

V každém případě s sebou nezapomeňte:

 •  Průkaz totožnosti zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště
  •    Rodný list dítěte
  •    U cizinců cestovní pas a doklad o bydlišti (např. nájemní smlouva)
  •    Případná rozhodnutí soudu ve vztahu k dítěti nebo doporučení školského poradenského zařízení
  •    Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané v uplynulém školním roce jinou školou než naší
  •    V případě, že si žádost stáhnete a vyplníte doma, musíte ji sami vytisknout a přinést k zápisu. V opačném případě vyplníte žádost ve škole.

Těšíme se na vás.

Mgr. Jaroslava Budilová, ředitelka školy