Sraz v 7:55 u autobusu (ne u školy)

Cestou zpět se zastavíme v  prodejně hraček Detoa (továrna na hračky)

Nezapomeňte děti teple obléct.