Tento týden nás čeká program: „Co je to, když se řekne kyberšikana?“ Děti budou lektorem informovány o tom, co kyberšikana je, jaké jsou její různé formy a jaké mohou být její důsledky. Program zdůrazní rozdíl mezi obyčejnými neshodami a kyberšikanou. Dětem budou poskytnuty nástroje a strategie, jak se chránit před kyberšikanou. Výuka zahrne zodpovědné chování online, bezpečné sdílení informací a postupy pro nahlášení kyberšikany.