V roce 2020 v době distanční výuky využila naše škola přidělené finanční prostředky na dosažení cíle Vybavení škol digitálními technologiemi.

V roce 2022 jsme čerpali finanční prostředky k dosažení cíle Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti) a také cíle Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT, a to v souvislosti se změnou školního vzdělávacího programu v  předmětu Informatika.

Publicita cíl 172 – distanční výuka

Publicita cíl 173 – prevence digitální propasti a 174 – digitální učební pomůcky