Volby do školské rady

Volby do školské rady

Autor |2020-10-26T09:02:58+00:0026 Říjen, 2020|Nepřehlédněte|0 komentářů

Vážení rodiče,

oznamujeme tímto, že v souladu s volebním řádem vyhlašujeme volby do Školské rady ZŠ Generála Janouška. Školská rada bude pracovat v tomto složení: 2 členové jmenovaní zřizovatelem, 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy a 2 členové zvolení zákonnými zástupci.  Za účelem volby jednotlivých členů byl zřízen přípravný výbor. Termín voleb je stanoven na pondělí 7. 12. 2020. Zájemci o kandidaturu z řad zákonných zástupců žáků odevzdají do středy 5. 11. do 12 hodin přihlášku, která je ke ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře. Přihlášku lze odeslat mailem s elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, poštou, nebo je možné ji vhodit do schránky školy či osobně předat v kanceláři. Poté bude zveřejněn seznam kandidátů, které bude možné volit. Volební lístky obdrží zákonní zástupci koncem listopadu.